VACATURES

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures.

Verbindingsmedewerker (50 of 100%)

Als verbindingsmedewerker ben je een essentieel lid van ons intersectoraal verbindingsteam. Je werkt hoofdzakelijk binnen één van de 3 regionale werkingen, gelinkt aan de eerstelijnszones, maar kan ook op verzoek ondersteuning bieden in andere zones waar jouw expertise gewenst is.

Je vertrekt altijd vanuit de vragen van het kind/de jongere (0 tot 25 jaar) en zijn/haar gezin of context. 

Emma, ex- verbindingsmedewerker Dender

"1Gezin1Plan is geen leeg omhulsel. Het is een kans voor gezinnen om elkaar opnieuw te vinden. Om moeilijkheden om te ruilen voor mogelijkheden. Het was een geweldige ervaring om als verbindingsmedewerker aan de slag te gaan. Een job waar je heel veel voldoening uit haalt!"

Helena, ex - verbindingsmedewerker NO Waasland

Wat mag je verwachten als je binnen het team van Krachtgericht Waas en Dender regio NO terecht komt?     

  • Een warm team waar je je veilig voelt om vragen te stellen, zorgen te delen, samen te lachen.
  • Een regiocoach waarbij je (op vaste momenten) op coachingsgesprek gaat waarin je je eigen groeiproces kan bespreken en persoonlijk gecoacht wordt op maat. Hierdoor kan je jezelf ontwikkelen als verbindingsmedewerker en wordt je in je eigen krachten gezet.
  • Gezinnen waarmee je warme verbindingen aangaat en samen een traject doorloopt.
  • Supervisies waarin rond verschillende thema’s gebrainstormd, geoefend en kennis bijgebracht wordt.
  • Wekelijkse teamvergaderingen waarin je gezinnen kan bespreken in een veilig en niet-oordelend klimaat met gedeeld beroepsgeheim
  • Een boeiende job waarbij elk gezin verschillende uitdagingen met zich meebrengt en er telkens nieuwe inzichten en kennis kan worden vergaard.
  • De kans om op een relatief korte termijn iets te betekenen voor het gehele gezinssysteem op langere termijn.
  • De voldoening als het gezin in de eigen krachten worden gezet en je erin gelooft dat ze zonder het traject zelf hun weg verder kunnen vinden.  
  • De kans om te leren van gezinnen