VACATURES

2 regionale projectcoaches voor teamondersteuning en trajectondersteuning van de internen binnen de onderwijsinternaten in de regio Waas en Dender (Krachtgericht Waas en Dender)

De regionale projectcoach faciliteert de samenredzaamheid tussen welzijn en onderwijs en stimuleert dat er vanuit volgende leidende principes toegewerkt wordt naar concrete hulp:

 • jongere en gezin staan centraal
 • kwalitatieve, transparante en zorgzame samenwerking in co-creatie
 • maatwerk

 Als projectcoach ga je aan de slag met de ondersteuningsvragen binnen de internaten. Op basis van specifieke vragen en noden bij kinderen of jongeren zoek je naar mogelijkheden door bij te schakelen met hulpverlenende organisaties. Je stimuleert dat er structurele afspraken worden gemaakt.

Daarnaast voorzie je - in afstemming met de internaten - in teamzorg en professionalisering voor en op maat van de internaatteams door: (het organiseren van) vorming rond bepaalde ondersteuningsnoden, (faciliteren van) intervisie, toeleiding naar informatie rond specifieke thema’s, werken rond een positief leefklimaat, …

contextbegeleider Camino (50%) en
verbindingsmedewerker Krachtgericht Waas&Dender (50%)

LIA vzw is op zoek naar een begeleider die twee functies combineert.


Als contextbegeleider in Camino sta je in voor de integrale begeleiding van 4
gezinnen en hun context. Je gaat aan de slag met de vragen van ouders over de
opvoeding van hun kinderen en/of verwachtingen van de verwijzer. We zoeken
samen met het gezin en hun netwerk hoe de kinderen veilig en omringd kunnen
opgroeien. We geven onze trajecten vorm op maat van het gezin, zo kort als
mogelijk, zo lang als nodig.


Als verbindingsmedewerker Krachtgericht Waas & Dender (1G1P) maak je
deel uit van het verbindingsteam, bestaande uit medewerkers van
verschillende partnerorganisaties. Je werkt in een mobiele dienst voor
kinderen, jongeren, jongvolwassenen (0-25j), ouders en hun netwerk.
Vanuit verbinding met en in de gezinnen onderzoek je wat hun vragen zijn,
breng je mensen rond de tafel om een gezinsplan op te maken en bied je
zo nodig verdere hulp aan. Dit doe je vanuit de leidende principes: regie bij
het gezin, vanuit krachten van het gezin, netwerkversterkend werken en
intersectorale samenwerking.

Emma, ex- verbindingsmedewerker Dender

"1Gezin1Plan is geen leeg omhulsel. Het is een kans voor gezinnen om elkaar opnieuw te vinden. Om moeilijkheden om te ruilen voor mogelijkheden. Het was een geweldige ervaring om als verbindingsmedewerker aan de slag te gaan. Een job waar je heel veel voldoening uit haalt!"

Helena, ex - verbindingsmedewerker NO Waasland

Wat mag je verwachten als je binnen het team van Krachtgericht Waas en Dender regio NO terecht komt?     

 • Een warm team waar je je veilig voelt om vragen te stellen, zorgen te delen, samen te lachen.
 • Een regiocoach waarbij je (op vaste momenten) op coachingsgesprek gaat waarin je je eigen groeiproces kan bespreken en persoonlijk gecoacht wordt op maat. Hierdoor kan je jezelf ontwikkelen als verbindingsmedewerker en wordt je in je eigen krachten gezet.
 • Gezinnen waarmee je warme verbindingen aangaat en samen een traject doorloopt.
 • Supervisies waarin rond verschillende thema’s gebrainstormd, geoefend en kennis bijgebracht wordt.
 • Wekelijkse teamvergaderingen waarin je gezinnen kan bespreken in een veilig en niet-oordelend klimaat met gedeeld beroepsgeheim
 • Een boeiende job waarbij elk gezin verschillende uitdagingen met zich meebrengt en er telkens nieuwe inzichten en kennis kan worden vergaard.
 • De kans om op een relatief korte termijn iets te betekenen voor het gehele gezinssysteem op langere termijn.
 • De voldoening als het gezin in de eigen krachten worden gezet en je erin gelooft dat ze zonder het traject zelf hun weg verder kunnen vinden.  
 • De kans om te leren van gezinnen