Het Lerend Netwerk Dragende Partners

De dragende partners zijn die organisaties in ons samenwerkingsverband die de volgende engagementen op zich nemen.

Zij :

  • nemen een actieve rol op in het realiseren van alle doelstellingen, principes, visies van Krachtgericht Waas & Dender in de eigen organisatie;
  • zijn bereid om de reguliere werking van de eigen organisatie te laten evolueren en groeien naar deze principes;
  • zijn bereid om mee te stappen in een zoekproces met de andere dragende partners om in samenspraak met elkaar de visie van het samenwerkingsverband ook binnen de reguliere werking van de eigen organisatie stapsgewijs te realiseren, vertrekkende van goede praktijken in het samenwerkingsverband en in het verbindingsteam.
  • zijn bereid om voor de methodieken en tools die binnen het samenwerkingsverband worden ontwikkeld te onderzoeken hoe deze kunnen worden vertaald binnen de eigen reguliere werking.
  • zijn bereid om, vertrekkende vanuit het perspectief van cliënten dezelfde visie samen uit te dragen en continuïteit in zorg aan gezinnen te garanderen.

Het lerend netwerk komt vier keer per jaar samen. 

VERSLAGEN

2021