Dragende partners

De dragende partners in ons samenwerkingsverband onderschrijven de visie van krachtgericht Waas en Dender. Zij nemen een actieve rol op in het realiseren van alle doelstellingen, principes, visie van Krachtgericht Waas & Dender in de eigen organisatie.
Zij zijn bereid om de reguliere werking van de eigen organisatie te laten evolueren en groeien naar deze principes. De dragende partners engageren zich in het lerend netwerk dragende partners

Team Sherpa