Het Partneroverleg

 • Het partneroverleg heeft als doel de aanwezigen te informeren omtrent de belangrijkste evoluties in het samenwerkingsverband en in het verbindingsteam. We vragen een actieve inbreng van de aanwezigen onder de vorm van feedback, suggesties… 
 • Op het partneroverleg peilen we naar de zorgen en noden binnen de verschillende organisaties uit ons netwerk, zodat Krachtgericht Waas & Dender kan evolueren naar een doeltreffend en efficiënt samenwerkingsverband.  
 • Op het partneroverleg geven we de aanwezigen de mogelijkheid om te reflecteren rond bepaalde thema’s. Deze reflecties geven mee vorm aan de beslissingen die door de stuurgroep worden genomen.  
 • Door het samen informeren, peilen en reflecteren wordt de identiteit en de opdracht van Krachtgericht Waas & Dender als samenwerkingsverband versterkt.  
 • De deelnemers aan het partneroverleg gaan op zoek naar verbinding door samen deze rollen waar te maken.  

Frequentie overleg: Het partneroverleg komt 2x per jaar samen. 

  VERSLAGEN

  2021 en 2022

  In 2021 en 2022 plannen we geen partneroverleg zodat we onze aandacht kunnen richten op de verdere uitbouw van onze nieuwe werking. Op  het netwerkoverleg jeugdhulp Waas en Dender informeren we over de evoluties binnen ons samenwerkingsverband en gaan we op zoek naar verbinding met de jeugdhulporganisaties in de regio.

  2020

  9 november 2020