De Stuurgroep

De stuurgroep heeft de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelen van Krachtgericht Waas & Dender. 

Als stuurgroep nemen we de verantwoordelijkheid om de missie, waarden en doelen voorop te stellen die de verdere ontwikkeling van Krachtgericht Waas & Dender aansturen.  

We nemen de taak op om de missie en de visie te vertalen in strategische doelen en deze samen met de verschillende platformen om te zetten in operationele doelen.  

 

Als stuurgroep reflecteren we over de (tussentijdse) operationele resultaten en verifiëren we of deze in lijn liggen met de strategische doelstellingen. We geven hierover feedback aan de belanghebbenden. Op deze manier sturen we de verschillende platformen van het samenwerkingsverband aan.  

De leden van de stuurgroep komen uit de IJH-sectoren (CLB – Oproeien - AAW – GGZ – VAPH), betrokken partners uit welzijns- en gezondheidsorganisaties (of voorveld) uit de regio en de openbare besturen uit het samenwerkingsverband. 

De stuurgroep komt circa 8 maal per jaar samen.  

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE STUURGROEP

2024

2023

2022

    2021