Hoe gaan we te werk?

CONSULT EN ADVIES

Als hulpverlener kan je op ons telefonisch onthaal anoniem terecht voor consult en advies.  Tijdens dit gesprek luisteren we naar jouw vragen en denken we mee vanuit de basisprincipes van Krachtgericht Waas en Dender. Samen zoeken we naar een oplossing. 

AANMELDEN

Zijn er verder stappen nodig? Dan kun je als hulpverlener de aanmelding van het kind, de jongere of het gezin opstarten. Je neemt met het gezin onze brochure door en vult samen ons onthaalformulier in. 

We bevragen: 

  • Of het gezin op de hoogte is van de aanmelding 
  • Wie er lid is van het gezin
  • Wie rond het gezin staat, welke weg inmiddels is afgelegd
  • Wie welke vraag heeft

Na de aanmelding nemen wij contact op met jou en het gezin  om het onthaalformulier door te nemen. Nadien bespreken we multidisciplinair de vraag van het gezin.

HET EERSTE GESPREK

De verbindingsmedewerker plant in samenspraak met jou als hulpverlener, (de aanmelder) en het gezin, een eerste gesprek in, binnen de maand. Dat kan bij het gezin thuis, of op een andere plaats.  

Tijdens dat gesprek bespreken we met het gezin en met jou als hulpverlener welke vragen er zijn, wie betrokken kan worden om mee rond tafel te komen zitten bij het schrijven van een plan. 

DE TAFEL EN HET PLAN

Het gezin, hun steunfiguren en andere betrokkenen komen bij 

elkaar voor een tafelgesprek met als doel samen een plan te maken. 

    .

    OPSTARTEN BEGELEIDING

    Rond de tafel bekijken we vanuit het plan wie er wat zal doen. Als blijkt dat er nog openstaande vragen zijn waar geen antwoord op werd gevonden, helpt de verbindingsmedewerker jullie daarmee verder. Die opvolging is volgens de visie van ons samenwerkingsverband, met specifieke deskundigheid en vaak van een zo kort mogelijke aard.