Hoe gaan we te werk?

CONSULT EN ADVIES

U kan als professional bij ons telefonisch onthaal terecht voor consult en advies.  Tijdens dit gesprek beluisteren we anoniem uw  vragen en denken we mee vanuit vanuit de basisprincipes van Krachtgericht Waas en Dender. 

AANMELDEN

Tijdens de aanmelding onderzoeken we samen met u als aanmelder de vraag van het gezin. We bevragen: 

 • of het gezin op de hoogte is van de aanmelding 
 • wie in het gezin woont
 • wie rond het gezin staat, welke weg inmiddels is afgelegd
 • wie welke vraag heeft

Na de aanmelding bespreken we multidisciplinair de vraag van het gezin: 

 • Is er geen aanbod nodig vanuit het verbindingsteam, dan helpen we u verder op weg als aanmelder.
 • Wanneer er nog verdere verduidelijking nodig is , dan gaan we opnieuw in gesprek.
 • Is er nood aan een gezinsplan contacteert een verbindingsmedewerker u en het gezin met het oog op het plannen van een eerste gesprek.

HET EERSTE GESPREK

De verbindingsmedewerker plant in samenspraak met de aanmelder en het gezin een eerste gesprek binnen de maand. Dit kan bij het gezin thuis, of op een andere plaats.  

Tijdens dit gesprek bespreken we met het gezin en met u als aanmelder welke vragen er zijn, wie betrokken kan worden om samen een plan te schrijven tijdens een tafel.

DE TAFEL EN HET PLAN

Het gezin, hun steunfiguren en andere betrokkenen komen bij 

elkaar voor een tafelgesprek met als doel samen een plan te maken. 

  .

  OPSTARTEN BEGELEIDING

  Aan de Tafel bekijken we vanuit het plan wie er wat zal doen en welke begeleiding eventueel kan opstarten.

  De verbindingsmedewerker neemt een deel van het plan op: 

  • flexibel en vraaggericht
  • volgens de visie van ons samenwerkingsverband
  • zo kort mogelijk 
  • met specifieke deskundigheid

   .