Privacybeleid

Om als Samenwerkingsverband Krachtgericht Waas & Dender een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR). 

Verwerving van gegevens 

De persoonlijke gegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door de coördinator. 

Wanneer u  een contact- of inschrijvingsformulier invult, worden deze gegevens nooit doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw (aan)vraag te verwerken en u van antwoord te dienen. 

Doeleinden en verwerkingsgronden 

Wij verzamelen en gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Meer bepaald doen wij dit enkel: 

  • om een wettelijke verplichting na te komen; 
  • voor de goede vervulling van onze taak als samenwerkingsverband; 
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou; 
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden; 
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Nieuwsbrieven 

Wij sturen nieuwsbrieven vanuit ons samenwerkingsverband. Je ontvangt deze als je hierop inschreef. Wens je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief. 

 

Ons mailingsysteem is gelinkt aan de diensten van Sendtex App. Ook hier worden de gegevens nooit met derden gedeeld. Het gaat enkel om verwerkingssoftware. Indien u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen kan u steeds onderaan elke nieuwsbrief op de link ‘uitschrijven’ klikken. Indien u meer informatie wilt over de privacy instellingen van Sendtex kan u deze hier terugvinden: https://www.sendtex.com/nl/jouw-privacy/ 

Proportionaliteit 

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat de coördinator hiermee discreet omspringt, controleert of ze volledig en correct zijn en instaat voor de beveiliging ervan.  

Doorgifte 

Wij geven jouw gegevens enkel door mits toestemming en in onderlinge overeenkomst. 

Bewaring 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak.  

Rechten 

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving: 

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen; 
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren; 
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens; 
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven. 

 

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen jouw gegevens niet meer te gebruiken.  

Je kunt jouw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten: info.kwd@krachtgerichtwaasendender.be    

Beeldmateriaal 

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd jouw toestemming vragen. Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.  

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen van tevoren om jouw toestemming vragen. 

Contactgegevens 

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan via mail info.kwd@krachtgerichtwaasendender.be 

Historiek aanpassingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen.